Journal Introduction

     Journal of power capacitor and the reactive power compensation is the original in the journal (founded 1980) power capacitor, 2007 by the general administration of press and publication of the People‘s Republic of China, shaanxi province press and publication, changed its name with the approval of the journal of the director, the organizer is institute of xi‘an power capacitor, journal for bimonthly, emailed code: 52-13, international standard serial number publications for ISSN 1674-1757, domestic unified serial publications for CN61-1468 / TM.
    The electric power capacitor and the reactive power compensation is the only industry of our country electric power capacitor a domestic public offering of sci-tech periodicals, though the industry is not big, but, with the development of our country electric power industry, state grid corporation of electricity

 
CONTENTS
GAI Bin, CAI Jun, ZHAO Liang, GAO Chao
2020 06 [1-7] (35)
WU Jiaqi1, CHEN Fei2, TAN Jing2, GAN Shen2, KANG Shouya2, WANG Feng2
2020 06 [8-14] (15)
LI Na1,WANG Lu1, QI Shangmin1, SHAN Xianwu1, HAN Xinlei1, REN Tao2
2020 06 [15-20] (15)
QI Baocai1, LI Yongbin1, MA Shunxu1, LI Bin1, YU Jinsong2, MU Chunjun2
2020 06 [30-36,43] (15)
GE Pengjiang1, ZHANG Yapeng1, QU Gaoqiang1, GUO Ning1, GAO Yuxi2
2020 06 [37-43] (16)
YUAN Kanglong1, NIE Jinfeng1, CHEN Lei2, GUO Jingtao2
2020 06 [44-49] (15)
CHANG Qiankun1, WANG Wei1, YUAN Qingfang1, JIA Dongqiang1, WANG Haiyun1,DAI Dumeng2, YUAN Chang2
2020 06 [50-56] (14)
WANG Chunyu1, YU Haibo1, ZHAO Xiaojian2, ZHAO Jinquan2
2020 06 [57-62] (14)
WANG Shuo1, ZHANG Yizhu2,WANG Xin3
2020 06 [63-70,77] (15)
ZHANG Songyang1,ZHU Lingyu2,JI Shengchang2,WANG Leilei1,YANG Hang2, WANG Guangzhou1,WANG Donghui1
2020 06 [71-77] (13)
HE Qiang1, FAN Chao1, WANG Bin2, CUI Jianye2, ZHAO Shousheng2, XIAO Weimin3
2020 06 [78-82] (12)
CHEN Gang1, XU Minrui1, MU Xiaoxing1, GUO Yunchun2, CHEN Fei1, HUANG Dao3
2020 06 [83-88] (13)
LIU Yongli1, KANG Wentao1, LIU Hengyong1, OUYANG Guang2, LONG Hang2, LIU Pengfei2
2020 06 [89-95] (15)
ZHAO Kun1, ZHANG Yong1, SUN Zengping1, LI Kuang2, WEI Bin2, ZHANG Jian2
2020 06 [96-101] (15)
GUO Chunlin, MA Kai, ZHANG Jiaming, ZHANG Chenliang, YANG Lin
2020 06 [102-107] (12)
YU Hongyang1, WANG Yingpei1, HU Yunting2, YU Jingshuai3, ZHAO Guoliang1,DENG Zhanfeng1, GAO Benfeng3
2020 06 [108-114] (12)
YANG Chenggang, ZHAO Jianwen, JIN Huafang, LIN Feng, FU Ying, HU Zhihong
2020 06 [115-119] (13)
ZHANG Heng1, GU Zhifeng2, YIN Zhiyong1, LIU Zhengchun1, FENG Gaohui3,YANG Haitao1, ZHANG Yanfen4
2020 06 [120-124] (11)
ZHANG Qiang, WANG Haiyun, WANG Weiqing, SANIYE?Maihemuti
2020 06 [125-131] (12)
PENG Cuiping1, SU Menghan2, LIU Shui1, GAO Shisen1, WEI Caimeng1,GUO Lin1, LIN Jiehuan1, HUO Qunhai3
2020 06 [132-136] (11)
SHEN Xuehong1, CHEN Caixue2
2020 06 [137-141] (12)
WANG Wei1, CHANG Qiankun1, YU Xijuan1, ZHANG Zaichi1, CHEN Qian1, WANG Kun2
2020 06 [142-149] (13)
LIU Wei1, ZHU Changqing1, GU Zhifeng2
2020 06 [150-155] (12)
CAI Yichao, DU Xinhui, WANG Zhisu, LI Gang
2020 06 [156-161] (21)
HE Jing, ZHANG Yangfei2, MIAO Fenglin1, ZHANG Xiaolian2, CHEN Chong2
2020 06 [162-167] (12)
HE Suxia1, YUE Liqin1, YU Wei2
2020 06 [168-173] (14)
JI Jing1, HAO Lili1, WANG Haohao2, XIE Dongliang2, LI Wei2, ZHOU Yantong1
2020 06 [174-179] (10)
ZHU Qianlong1,QI Meng2
2020 06 [180-184,190] (16)
YANG Dezhou, JIA Chunrong, CHI Kun, LI Yuan
2020 06 [185-190] (10)
GE Lijia, SONG Zhengxiang, ZHANG Guogang
2020 06 [191-195,201] (13)
LI Hua, WU Jie, QU Deyu, CONG Peijie
2020 06 [196-201] (12)
XU Qin, HUANG Qindan, RAO Rui, SONG Haoyong, ZHAO Chongzhi, LIU Jing
2020 06 [202-206] (12)
LIU Shan, CAI Di, ZHANG Ruijian, QU Deyu, WU Jie
2020 06 [207-210] (13)